•|دستورِ صرفِ افعالِ ادبیات را دور بریز!
در ادبیاتِ من،
دوست‌داشتن را فقط یڪ‌جور می توان صرف ڪرد...
💕 دوستَت‌دارم ،
💕 دوستَم‌داری ،
 و دیگری غلط می‌کند دوستَت داشته باشد! |•
<🤨😌♥️>

 

  • کریمه کریمی

بشــینـم یـا وایـسم؟؟


این چه وضعیه به خدا...
زندگیم الان بین ۲بیت شعر گیر کرده😴😧

سعدی بهم میگه: برخیز و مخور غم جهان گذران😨😦

تا پا میشم حافظ میگه: بنشین و دمی به شادمانی گذران😦😥😠


فعلا نیم خیز موندم تا تکلیفم تو بیت های مولانا روشن بشه!😀😂

  • کریمه کریمی

هـرجـای‌جـهـانــ🌍

 

 

تـوهرجـای‌جـهـان‌بـاشـی

بـرات‌ازدورمـــیــمـــیـرم❤❤

  • کریمه کریمی

کریمه کاف

گــرافـیسـت🎨

شخصی می‌گفت : "من شانزده سال دارم"
سرنوشت ساز خردمند به او خرده گرفت : "نباید بگویی شانزده سال دارم ، باید بگویی شانزده سال ندارم !"
راستی شما به جای سال‌هایی که دیگر ندارید ، چه دارید ؟
Designed By Erfan Powered by Bayan